1399/12/10-16:47

مقایسه ظرفیت بنادر ایران با بنادر جهان

مقایسه ظرفیت بنادر ایران با بنادر جهان

جدای از تحمل تحریم‌ها در بنادر کشور در سال‌های اخیر، فقدان سیاست‌گذاری اصولی سازمان بنادر در حوزه توسعه ارتباطات بندری و دریایی و بسنده کردن به اجاره داری در محوطه‌های بندری، سبب افول جایگاه بنادر کشورمان شده است.

به گزارش نگاه جنوب ایران نیوز، متأسفانه بدلیل فقدان نگاه راهبردی به بنادر کشورمان در یک دهه اخیر و البته وجود تحریم‌ها، شاهد افول جایگاه بنادر ایران در مقایسه با بنادر منطقه و جهان هستیم.

سازمان بنادر و دریانوردی نیز بجای متمرکز شدن بر توسعه ارتباطات بندری و دریایی با منطقه و جهان و تسهیل فرآیندهای مرتبط با توسعه فعالیت‌های مکمل بندری، عملا بر اجاره داری از محوطه‌های بندری متمرکز شده و این تمرکز شائبه‌های مختلفی را نیز به دنبال داشته است.

در 5 ماه اخیر نیز آنچه هک سایبری بنادر ایران نام برده می‌شود اما در رسانه‌های مختلف نسبت به اثرات آن تشکیک فراوان به عمل آمده است، مزیبد بر علت شده است.

اگرچه آمارهای سازمان بنادر و دریانوردی همواره سخن از رشد به میان می‌آورد اما حقیقت آن است که جدول بالا به خوبی وضعیت بنادر کشورمان و ظرفیت‌های آن را نشان می‌دهد.

نظرات

captcha

اخبار مرتبط