1399/12/15-13:20

فریدون الهامی مدیرعامل باشگاه ورزشی اروند شد

فریدون الهامی مدیرعامل باشگاه ورزشی اروند شد

فریدون الهامی از پیشکسوتان ورزشی هرمزگان با رای اعضای هیأت مدیره باشگاه اروند به عنوان مدیرعامل این باشگاه منصوب شد.

به گزارش نگاه جنوب ایران نیوز، با رای اعضای هیأت مدیره باشگاه ورزشی اروند، فریدون الهامی از مدیران باسابقه ورزشی هرمزگان به عنوان مدیرعامل این باشگاه انتخاب شد.

همچنین محمد امین دریازاده به عنوان رییس هیأت مدیره این باشگاه انتخاب شد.

با انتخاب اعضای هیأت مدیره همچنین سید مسلم فرزادمنش به عنوان نائب رییس، محمود بخشنده به عنوان دبیر، پوریا منیری نیز به عنوان خزانه دار این باشگاه قدیمی و باسابقه بندرعباس انتخاب شدند.

قرار است تا مراسم تودیع و معارفه هیأت مدیره جدید و قدیم و تکریم از زحمات اعضای هیأت مدیره پیشین نیز در هفته آتی با حضور هیأت مؤسس و بزرگان ورزش برگزار شود.

نظرات

captcha

اخبار مرتبط