1399/12/19-21:48

تقدیر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از مدیر کل هرمزگان

دکتر سید عباس صالحی ، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اهدای لوح تقدیر به رضا کمالی زرکانی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان از ارتقای شاخص های عمومی و اختصاصی و توسعه کمی و کیفی عملکرد و کسب جایگاه برتر در جشنواره شهید رجایی تقدیر و تشکر کرد.

به گزارش نگاه جنوب ایران نیوز، در متن این لوح تقذیر آمده است : جناب آقای رضا کمالی زرکانی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان سنجش میزان پویایی و بالندگی نظام اداری در قالب جشنواره شهید رجایی و با اتکا به ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی و مبتنی بر شاخص های عمومی و شاخص های اختصاصی دستگاهی صورت می گیرد. بدین وسیله از همت، تلاش های خالصانه و اقدامات اثربخش جناب عالی و مجموعه همکاران آن اداره کل ، در توسعه کمی و کیفی عملکرد وزارت متبوع در شاخص های عمومی و اختصاصی ارزیابی عملکرد تقدیر و تشکر به عمل می آید. از خداوند متعال موفقیت بیش از پیش شما و همکارانتان را در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مسئلت دارم.

 

نظرات

captcha

اخبار مرتبط