1400/02/25-13:50

فرصت بخشودگی جرایم مالیاتی اعلام شد

فرصت بخشودگی جرایم مالیاتی اعلام شد

اداره کل امور مالیاتی هرمزگان فرصت بخشودگی جرایم مالیاتی را اعلام کرد.

به گزارش نگاه جنوب ایران نیوز، اداره امور مالیاتی هرمزگان اعلام کرد: تفویض اختیار بخشودگی جرائم مالیاتی قابل بخشش برای کلیه فعالان اقتصادی اعم از تولیدی و خدماتی در هر منبع برای هر سال یا دوره در صورت پرداخت مانده بدهی (اصل بدهی، جرائم غیرقابل بخشش و آن بخش از جرائمی که مورد بخشودگی واقع نشده است) تا پایان اردیبهشت ماه به شرح ذیل به ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ شده است.

پرداخت مانده بدهی (طبق برگ قطعی ابلاغ شده تا پایان خرداد ماه ۱۳۹۹) حداکثر تا تاریخ ۳۱/ ۱/ ۱۴۰۰ برای کلیه فعالان اقتصادی تا هفتاد و دو درصد (۷۲%).

پرداخت مانده بدهی (طبق برگ قطعی ابلاغ شده از تاریخ ۱/ ۴/ ۱۳۹۹) حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ برگ قطعی تا صد در صد (۱۰۰%)

تبصره- در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی شده پس از مهلت های تعیین شده به شرح بندهای فوق به ازای هر ماه دو درصد (۲%) از بخشودگی موضوع این بند کسر می گردد.

نظرات

captcha

اخبار مرتبط