1400/03/30-22:50

نتایج کامل انتخابات شورای شهر بندرعباس اعلام شد

نتایج کامل انتخابات شورای شهر بندرعباس اعلام شد

فرمانداری بندرعباس، نتایج کلی شمارش آرای شورای شهر بندرعباس را اعلام کرد.

به گزارش نگاه جنوب ایران نیوز، فرمانداری بندرعباس در اطلاعیه‌ای نتایج کلی شمارش آرای شورای شهر بندرعباس را اعلام کرد.

 

1 -خانم فاطمه جراره نام پدریوسف دارای 22390 رأی

 

2 -آقای احمد کناری نژاد نام پدرعیسی دارای 15080 رأی

3 -آقای یعقوب دبیری نژاد نام پدرایوب دارای 12365 رأی

4 -آقای احمد عامری سیاهوئی نام پدرمراد دارای 11564 رأی

5 -آقای حسن سالاری نام پدرمحمد دارای 11228 رأی

6 -آقای عیسی عباسی تمبانوئی نام پدرحسن دارای 11019 رأی

7 -آقای سیدمحمدرضا موسوی نام پدرسیداحمد دارای 9342 رأی

8 -آقای عبدالرضا حیدری سراحی نام پدرمصطفى دارای 9110 رأی

9 -خانم فریده عامری سیاهوئی نام پدراسحق دارای 8938 رأی

10 -آقای اسماعیل بواشه نام پدرحیدر دارای 8794 رأی

11 -آقای اسمعیل رئیسی حسن لنگی نام پدرداداله دارای 8782 رأی

 

12 -آقای مصیب نظری رودان نام پدرالهداد دارای 8338 رأی

13 -آقای حسین مینا نام پدرمحمد دارای 8027 رأی

14 -آقای محمد رئیسی چاهستانی نام پدرعباس دارای 7644 رأی

15 -خانم زهرا مرادی شهدادی نام پدراسدالله دارای 7551 رأی

16 -آقای علیرضا سعیدی نام پدرعبدالمحمد دارای 6381 رأی

17 -آقای سجاد جلال زاده نانگی نام پدربلال دارای 6198 رأی

18 -آقای حمیدرضا حیدری پوری نام پدرخدامراد دارای 6116 رأی

19 -آقای محمد حمزه وی سرخائی نام پدرغلام دارای 6100 رأی

20 -آقای علی رضا بهرمن نام پدرناصر دارای 6028 رأی

21 -آقای بیژن شبانکاره نام پدراحمد دارای 5679 رأی

22 -آقای حسام الدین انصاریان نام پدرابراهیم دارای 5669 رأی

23 -آقای علی پاسلاربندری نام پدرعبدالرضا دارای 5657 رأی

24 -آقای جواد بلارک نام پدرمسلم دارای 5599 رأی

25 -آقای مهدی رضائی تختی نام پدرمحمد دارای 5572 رأی

26 -آقای اکبر زبردست نام پدرعلی دارای 5498 رأی

27 -خانم غزاله بالاگر نام پدرمحمد دارای 5467 رأی

28 -آقای مسعود دالمن نام پدرحبیب اله دارای 5434 رأی

29 -آقای محمد فلاح کهن نام پدرجنگى دارای 4748 رأی

30 -آقای احمد جعفری نام پدرحاجی دارای 4722 رأی

31 -آقای مهدی وحیدی نام پدرمحمود دارای 4588 رأی

32 -آقای مجتبی معین وزیری نام پدرمحمدرفیع دارای 4297 رأی

33 -آقای محمد رستمی سیاهوئی نام پدراله یار دارای 3955 رأی

34 -آقای رضا عامری سیاهوئی نام پدرمحمد دارای 3947 رأی

35 -آقای فرح بخش ماندگاری نام پدرسیاوش دارای 3937 رأی

36 -آقای محمدامین پیرغیبی نام پدرمحمدکاظم دارای 3921 رأی

37 -خانم افسانه دریاپور نام پدرمصطفی دارای 3720 رأی

38 -آقای عبدالمجید جلالی نام پدرمحمد دارای 3706 رأی

39 -خانم فاطمه آرزم نام پدرعلی دارای 3692 رأی

40 -آقای مختار شهریاری نام پدررضا دارای 3600 رأی

41 -آقای جواد احترامی نام پدرسلیمان دارای 3284 رأی

42 -آقای فخرالدین پیشوائی نام پدراحمد دارای 3221 رأی

43 -آقای حجت صادقی نام پدرعلى دارای 3132 رأی

44 -آقای عباس برآهوئی نام پدرمراد دارای 2615 رأی

45 -آقای فرهاد درستکار نام پدریداله دارای 2612 رأی

46 -آقای موسی یکرنگی دهبارز نام پدرعلی دارای 2514 رأی

47 -آقای محمد کمالی باغستانی نام پدرغلام دارای 2512 رأی

48 -آقای علیرضا کناری رائیز نام پدرجهانگیر دارای 2380 رأی

49 -آقای حسین بهرامی نام پدرمحمد دارای 2356 رأی

50 -آقای منصور عامری نام پدرکوچک دارای 2353 رأی

51 -آقای مهدی زارعی نام پدرخلیل دارای 2192 رأی

52 -آقای سیدعلیرضا حسینی کلیبی نام پدرسیدحسن دارای 2143 رأی

53 -خانم سمیه ستاری نام پدرناصر دارای 2113 رأی

54 -آقای داود سلیمانی خورگو نام پدرعبدل دارای 2094 رأی

55 -آقای محمد رنجبری کلوئی نام پدرعبداله دارای 2062 رأی

56 -خانم راضیه اویسی نام پدررضا دارای 2043 رأی

57 -آقای سیدمحمدجواد رضوی نسب نام پدرسید محمود دارای 2036 رأی

58 -آقای حمید مارززاده نام پدرمحمد دارای 1978 رأی

59 -آقای محمد برازنده فر نام پدراکبر دارای 1944 رأی

60 -آقای سیدعبدالحمید بحرینی نام پدرسید منصور دارای 1937 رأی

61 -آقای حبیب کارجو نام پدردادخدا دارای 1925 رأی

62 -آقای شهاب الدین ذاکری نام پدرخلیل دارای 1819 رأی

63 -خانم سکینه شهریاری کوتک نام پدررضا دارای 1813 رأی

64 -آقای اسکندر دام دل نام پدرعبداله دارای 1812 رأی

65 -آقای سیاوش واحدی سرریگانی نام پدرعلی دارای 1798 رأی

66 -آقای مرتضی حکمتی نام پدررمضان دارای 1788 رأی

67 -آقای میثم انصاری لاری نام پدراسماعیل دارای 1787 رأی

68 -خانم روئین تن قریشی نام پدرالهداد دارای 1714 رأی

69 -خانم زهرا اسماعیلی نام پدرمحمدزمان دارای 1683 رأی

70 -خانم فریبا دردمند نام پدرابراهیم دارای 1683 رأی

71 -آقای وحید عبدلی نام پدرجمعه دارای 1630 رأی

72 -خانم معصومه وطن دوست نام پدرمراد دارای 1611 رأی

 

73 -آقای ایوب نکوئی نام پدریوسف دارای 1596 رأی

74 -آقای امین اسماعیلی نام پدرمحسن دارای 1490 رأی

75 -آقای عباس بیلری نام پدرهاشم دارای 1489 رأی

76 -خانم فریده سالاری نام پدرناصر دارای 1389 رأی

77 -خانم فاطمه سادات نظام زاده نام پدرسیدرحیم دارای 1357 رأی

78 -آقای دانیال رحیمی نام پدرعباس دارای 1353 رأی

79 -آقای حسن خنده جام نام پدرحسین دارای 1343 رأی

80 -خانم سمیه موسوی نام پدرمراد دارای 1341 رأی

81 -خانم فخری حاجی زاده نام پدرجواد دارای 1283 رأی

82 -آقای منصور فلامرزی نام پدرعلى دارای 1280 رأی

83 -خانم مهدیه چالش نام پدرماشااله دارای 1246 رأی

84 -آقای عباس صحراخواب نام پدرحسین دارای 1237 رأی

85 -آقای عبدالعلی احترامی کلوچانی نام پدرمحمد دارای 1184 رأی

86 -آقای مصطفی حشمتی نام پدرقنبر دارای 1177 رأی

87 -آقای حمید حمدانی پور نام پدرعبدالأمام دارای 1171 رأی

88 -آقای حسین دست فال نام پدرغلام دارای 1158 رأی

89 -خانم فاطمه چهره نگار نام پدرحسین دارای 1118 رأی

90 -خانم مهرناز خوشوقت نام پدرمحمد دارای 1118 رأی

91 -آقای سهراب میرزائی نام پدرعلی دارای 1110 رأی

92 -آقای سعید جلیلیان نام پدرفاضل دارای 1099 رأی

93 -آقای مهدی رضائی نام پدرحاجى دارای 1068 رأی

94 -آقای علیرضا درویشی نام پدررحمن دارای 1046 رأی

95 -خانم مهین زارع پیرحاجی نام پدرکریم دارای 1021 رأی

96 -آقای محمدامین آذریار نام پدرمجید دارای 999 رأی

97 -آقای سعید دستوری فر نام پدرعیسی دارای 980 رأی

98 -آقای ابراهیم قائمی فر نام پدرچاکر دارای 928 رأی

99 -آقای علی اصغر سالاری جائینی نام پدراسداله دارای 914 رأی

100 -آقای علی اکبر افسا نام پدرالله یار دارای 888 رأی

101 -آقای امید اسلامی نام پدراسمعیل دارای 859 رأی

102 -آقای محمد زارعی چاخرگی نام پدرموسی دارای 825 رأی

103 -آقای مهرداد شجاعی حسن لنگی نام پدرمحمد دارای 801 رأی

104 -خانم الیزا بصیریان نام پدرجهانگیر دارای 763 رأی

105 -آقای مجتبی سالاری جغین نام پدرعیسی دارای 763 رأی

106 -خانم سهیلا رنجبرمنفرد نام پدرحسن دارای 735 رأی

107 -آقای علیرضا جهانگیری کوهشاهی نام پدرحسین دارای 733 رأی

108 -آقای صداقت سالاری پاشغی نام پدرحسین دارای 729 رأی

109 -آقای حمید بیخسته نام پدرمحمد دارای 706 رأی

110 -آقای امین جعفری نام پدراسداله دارای 667 رأی

111 -آقای فیروز سالاری سیروئی نام پدرهدایت دارای 665 رأی

112 -خانم مانیلی باصری نام پدرعبدالرضا دارای 615 رأی

113 -آقای عبداله بلوچیان رضوان نام پدرغلام دارای 614 رأی

114 -آقای رامین ترک زاده ماهانی نام پدررسول دارای 608 رأی

115 -آقای رضا رضائی نام پدراکبر دارای 599 رأی

116 -خانم مرضیه رضائی پور نام پدرصالح دارای 589 رأی

117 -خانم محبوبه محمدزاده کیانی نام پدرجعفر دارای 577 رأی

118 -آقای شکراله بزگداری نام پدرنعمت اله دارای 572 رأی

119 -خانم نفیسه راستی نام پدرپرویز دارای 567 رأی

120 -خانم مهناز کریمی پوراحمدی نام پدرغلامحسین دارای 542 رأی

121 -آقای عبدالرحمن سمیعی نام پدرعبدالعزیز دارای 521 رأی

122 -آقای حمید ایران نژادپاریزی نام پدرحسین قلی دارای 506 رأی

123 -آقای امیر میرشکارنژاد نام پدرمحمد دارای 489 رأی

124 -آقای محمد ناصری نام پدراسلام دارای 453 رأی

125 -آقای ستار ساعی نام پدرمحمدشریف دارای 377 رأی

126 -آقای محسن نصرالهی نام پدرتراب دارای 355 رأی

127 -خانم عاطفه روحانیان نام پدرحجت اله دارای 339 رأی

128 -آقای علی دلیری نام پدرغلام دارای 322 رأی

129 -آقای سیدجلال بهشتی شوشتری نام پدرسیدعبدالغفور دارای 280 رأی

130 -آقای امید پیل افکن نام پدرعلی دارای 73 رأی

 

منبع: فرمانداری بندرعباس

نظرات

captcha

اخبار مرتبط