1400/04/02-14:19

همکاری 1200 واحد صنعتی در کاهش مصرف برق در اوج بار

همکاری 1200 واحد صنعتی در کاهش مصرف برق در اوج بار

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان گفت: در تابستان امسال یکهزارو ۲۰۰ واحد صنعتی برای کاهش مصرف برق در ساعات اوج بار اعلام همکاری کرده اند.

به گزارش نگاه جنوب ایران نیوز، هاجر عبدی اظهار کرد: در تابستان امسال یکهزارو ۲۰۰ واحد صنعتی برای کاهش مصرف برق در ساعات اوج بار اعلام همکاری کرده اند.

وی افزود: این همکاری در چندبخش مانند جابجایی تعطیلات هفتگی،تغییر ساعت کاری و کاهش برنامه ریزی شده بار مصرفی واحد صنعتی اجرا می شود. این طرح موسوم به طرح ذخیره عملیاتی با هدف کاهش بار شبکه سراسری و کنترل بارصنایع از خردادماه آغاز شده و تاشهریور ادامه دارد.

به گفته مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان، صاحبان صنایع که در طرح ذخیره عملیاتی شرکت می کنند به میزان همکاری، به آنها پاداش در نظر گرفته می شود.به طوریکه در سال گذشته ۸۵۱ مشترک صنعتی با شرکت توزیع برق همکاری داشتند و ۱۴میلیارد ریال پاداش نیز به آنها تعلق گرفت.

عبدی با اشاره به جزئیات اجرای این طرح گفت: مشترکان صنعتی می توانند در طرحهای مختلف مانندجابجایی روزهای تعطیل به روزهایی غیر از جمعه، جابجایی ساعات کاری به ساعاتی غیر اوقات اوج بار و کاهش برنامه ریزی شده بار همکاری کنند. در طرح جابجایی روزهای تعطیل، صاحبان صنایع برای ایجاد تعادل در بار مصرفی روزهای کاری و ایام تعطیل، تعطیلات هفتگی خود را به روزی غیر از ایام جمعه منتقل می کنند.در طرح جابجایی ساعات کاری ،واحد صنعتی ساعات کاری خود را به غیر از اوقات اوج بار منتقل می کند. ضمن اینکه در طرح کاهش بار برنامه ریزی شده، واحدهای صنعتی در ساعات بعداز ظهر،بار خود را کاهش می دهند.

وی تصریح کرد: واحدهای صنعتی که در این طرح شرکت می کنند، مصرف آنها از خرداد تا شهریور پایش می شود و به میزان همکاری، پاداش آنها در صورتحساب برق مصرفی اعمال می شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق در ادامه گفت: این شرکت ۷۲۷ هزار مشترک دارد که ۲ هزارو ۸۰۰ اشتراک آن را واحدهای صنعتی تشکیل می دهد.

نظرات

captcha

اخبار مرتبط