1400/05/09-19:50

نظر احمد جباری نماینده غرب هرمزگان درباره طرح ساماندهی فضای مجازی

نظر احمد جباری نماینده غرب هرمزگان درباره طرح ساماندهی فضای مجازی

تجربه تاریخی همگی ما نشان می‌دهد که محدودیت در عصر تکنولوژی و ارتباطات نه راهکاری برای صیانت عمومی بلکه سبب ساز نگرانی مردمی می‌شود که در این بسترها، کسب و کار خویش را بنا نهاده‌اند بنابراین هر طرحی تحت عنوان ساماندهی و ... می‌بایست بر پایه انتخاب مردم و ایجاد این فرصت باشد.

به گزارش نگاه جنوب ایران نیوز، احمد جباری نماینده غرب هرمزگان در یادداشتی درباره موضوع طرح صیانت از کاربران فضای مجازی آورده است:

طرح ساماندهی فضای مجازی که در مجلس مطرح شده یک طرح اولیه بر پایه نظرات مجموعه‌ای از دستگاه‌ها و شماری از نمایندگان مجلس است که هنوز در هیچ کدام از ابعاد آن نهایی و قطعی نشده و بنده نیز معتقدم که اکنون فرصت مناسبی برای طرح چنین موضوعاتی نیست چرا که اولا مجلس دارای اولویت‌های بسیار مهم‌تری از جمله معیشت مردم، گرانی افسار گسیخته و اشتغال رهاشده و رو به فزونی و سوءمدیریت‌های متعددی است که زندگی مردم را رنج می‌دهد.

علاوه بر این تجربه تاریخی همگی ما نشان می‌دهد که محدودیت در عصر تکنولوژی و ارتباطات نه راهکاری برای صیانت عمومی بلکه سبب ساز نگرانی مردمی می‌شود که در این بسترها، کسب و کار خویش را بنا نهاده‌اند بنابراین هر طرحی تحت عنوان ساماندهی و ... می‌بایست بر پایه انتخاب مردم و ایجاد این فرصت باشد.

امروز کشور در آستانه آغازبکار دولت جدیدی است که امیدهای فراوانی به سوی او وجود دارد و رسالت مجلس، ایفای نقش ریل‌گذاری صحیح در این مسیر است تا بتوان به سرعت از بار مشکلات مردم کاست و آنان را امیدوار به آینده در مسیر بالندگی کشور دید. 

با درک نگرانی مردم از این شرایط، تلاش خود را برای رفع این نگرانی‌ها بکار بگیریم و نگذاریم که شایعات، اذهان مردم ما را مشوش کندوبنده بااين طرح مخالف بودم كه تعدادي محدوددركميسيوني بنشينندبجاي مجلس تصميم  بگيرند.

نظرات

captcha

اخبار مرتبط