1400/09/28-17:20

الحاق تجهیزات جدید به نیروی دریایی ارتش با حضور دریادار سیاری

در مراسمی با حضور امیر دریادار سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران و امیر شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش، مجموعه تجهیزات جدید بازسازی شده به نداجا ملحق شدند.

الحاق تجهیزات جدید به نیروی دریایی ارتش با حضور دریادار سیاری

الحاق تجهیزات جدید به نیروی دریایی ارتش با حضور دریادار سیاری

الحاق تجهیزات جدید به نیروی دریایی ارتش با حضور دریادار سیاری

الحاق تجهیزات جدید به نیروی دریایی ارتش با حضور دریادار سیاری

الحاق تجهیزات جدید به نیروی دریایی ارتش با حضور دریادار سیاری

الحاق تجهیزات جدید به نیروی دریایی ارتش با حضور دریادار سیاری

الحاق تجهیزات جدید به نیروی دریایی ارتش با حضور دریادار سیاری

الحاق تجهیزات جدید به نیروی دریایی ارتش با حضور دریادار سیاری

نظرات

captcha

اخبار مرتبط