1400/10/12-23:54

ورود کشتی باری به داخل شهر بندرعباس!

شب گذشته یک فروند کشتی باری به دلیل رها شدن لنگر به شهر بندرعباس نزدیک شده و به گل نشست. احتمال می رود این کشتی حوالی اسکله باهنر یا رجائی منتظر بارگیری بوده است.

                          ورود کشتی باری به داخل شهر بندرعباس!

 
 

نظرات

captcha

اخبار مرتبط