1400/10/14-10:15

واژگونی کامیون حامل سیمان بر اثر فرونشست زمین دربندرعباس

کامیون حامل سیمان در بندرعباس بعد از ظهر امروز در اثر فرونشست زمین در بلوار رسالت جنوبی واژگون شده و بیش از ۱۲ تن سیمان آن در خیابان جاری شد. بلوار رسالت جنوبی در مسیرشمال به جنوب مسدود است.

 

نظرات

captcha

اخبار مرتبط