اخبار اقتصادی

پاسخگوئی به 11 هزار تماس روزانه درمرکز 118 بندرعباس
پاسخگوئی به 11 هزار تماس روزانه درمرکز 118 بندرعباس
خریداران مجتمع نور خسارت تأخیر در پروژه می‌گیرند

خریداران مجتمع نور خسارت تأخیر در پروژه می‌گیرند

دادستان مرکز هرمزگان گفت: مجتمع نور مطالبه قدیمی عده ای از شهروندان بندرعباسی است که با دستور رئیس کل دادگستری ورود جدی به موضوع داشتیم و توانستیم سند آن را از اختیار بانک تجارت خارج و به نام شرکت میلاد نور صادر کنیم.

6 ماه پیش
تشکیل ۶ پرونده تخلف انتخاباتی شوراهای شهر و روستا در دستگاه قضایی هرمزگان/توقیف ۱۰۶ شناور متخلف صید ترال

تشکیل ۶ پرونده تخلف انتخاباتی شوراهای شهر و روستا در دستگاه قضایی هرمزگان/توقیف ۱۰۶ شناور متخلف صید ترال

رئیس کل دادگستری هرمزگان با بیان اینکه در روز انتخابات تعداد محدودی تخلف در خصوص انتخابات شوراهای شهر و روستا صورت گرفت که غالباً برخی افراد به دنبال خرید و فروش رأی بودند، گفت: ۶ پرونده قضایی در این خصوص تشکیل و تعدادی افر...

6 ماه پیش