اخبار اقتصادی

آمادگی کامل زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری برای انتخابات 28 خرداد
آمادگی کامل زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری برای انتخابات 28 خرداد
تعطیلی ۵۱ واحد صنفی متخلف بهداشتی در شهرستان بندرعباس

تعطیلی ۵۱ واحد صنفی متخلف بهداشتی در شهرستان بندرعباس

مسئول سلامت محیط مرکز بهداشت شهرستان بندرعباس گفت: در راستای تشدید بازرسی ها از ۱۵ لغایت ۲۱ خردادماه، تعداد هزار و ۶۵۶ مورد بازدید از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی توسط ۲۳ تیم بازرسی حضور فعال بر وضعیت بهداشتی و اجرای پروتک...

7 ماه پیش