اخبار اقتصادی

توقیف 10 کانتینر نفت سفید قاچاق در یکی از بنادر هرمزگان
توقیف 10 کانتینر نفت سفید قاچاق در یکی از بنادر هرمزگان
 یک سوم خانوار‌های ایرانی در فقر مطلق‌اند
اولین گزارش رسمی «خط فقر»

یک سوم خانوار‌های ایرانی در فقر مطلق‌اند

خط فقر در سال 99، برای خانوارهای سه نفره، ۲‌میلیون و ۷۵۸ هزار تومان و برای خانواده‌های چهارنفره مبلغ ۳میلیون و ۳۸۵ هزار تومان برآورد شده است.

3 هفته پیش
بازدید سرزده بازرس کل هرمزگان از اداره کل امور مالیاتی

بازدید سرزده بازرس کل هرمزگان از اداره کل امور مالیاتی

بازرس‌کل استان هرمزگان در راستای اجرای دستور رییس سازمان بازرسی کل کشور به منظور بررسی و شناسایی عوامل معطل ماندن مردم در ادارات و سازمان‌ها و همچنین جلوگیری از ترک فعل مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی از اداره‌کل امور ما...

1 ماه پیش