اخبار اقتصادی

بسیج دانشجویی در کنار محرومان
بسیج دانشجویی در کنار محرومان
آیا مجمع تشخیص مصلحت نظام با ایجاد منطقه آزاد در جاسک مخالفت کرد؟

آیا مجمع تشخیص مصلحت نظام با ایجاد منطقه آزاد در جاسک مخالفت کرد؟

دبیر کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: امتیازاتی از ناحیه استقرار سازمان توسعه سواحل مکران در جاسک نصیب این منطقه می‌شود فراتر از ایجاد منطقه آزاد در جاسک است و ما پیش از این قانون توسعه سواحل مکران را دا...

8 ماه پیش