اخبار سیاسی

یادگاری مهم نداجا برای «آیونز» در پایان دوره ریاست ۳ ساله برای نخستین بار
یادگاری مهم نداجا برای «آیونز» در پایان دوره ریاست ۳ ساله برای نخستین بار
آیت‌الله رئیسی: رقیب من فساد و ناکارآمدی است

آیت‌الله رئیسی: رقیب من فساد و ناکارآمدی است

داوطلب انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه خود را رقیب فساد و ناکارآمدی می‌داند نه گروه‌های سیاسی، گفت: بانیان وضع موجود و شریکان آن‌ها نمی‌توانند مدعی تغییر در وضع موجود باشند.

4 ماه پیش
زاکانی: مسببان وضع فعلی طلبکارانه آمده و در پی دولت سوم روحانی هستند

زاکانی: مسببان وضع فعلی طلبکارانه آمده و در پی دولت سوم روحانی هستند

داوطلب انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به اینکه تصمیم من تا دیروز مبنی بر نیامدن بود اما آرایش جدیدی در صحنه رقابت شکل گرفته است، گفت: مسببان وضع اسفبار فعلی و حامیان آنها طلبکارانه به عرصه آمده‌اند و سودای دولت سوم روحانی ر...

4 ماه پیش