اخبار سیاسی

موازنه قدرت در فلسطین چگونه تغییر یافت؟
موازنه قدرت در فلسطین چگونه تغییر یافت؟
پزشکیان: کاندیدای پوششی جهانگیری نیستم

پزشکیان: کاندیدای پوششی جهانگیری نیستم

نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفت: یارانه‌هایی که حدود ۲ میلیارد تومان است و به افرادی که راحت‌طلب در خانه‌های میلیاردی زندگی می‌کنند داده می‌شود را باید پرداخت نکنیم.

2 روز پیش