اخبار سیاسی

محسن رضایی در انتخابات ریاست جمهوری نام‌نویسی کرد
محسن رضایی در انتخابات ریاست جمهوری نام‌نویسی کرد
آیت‌الله رئیسی: رقیب من فساد و ناکارآمدی است

آیت‌الله رئیسی: رقیب من فساد و ناکارآمدی است

داوطلب انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه خود را رقیب فساد و ناکارآمدی می‌داند نه گروه‌های سیاسی، گفت: بانیان وضع موجود و شریکان آن‌ها نمی‌توانند مدعی تغییر در وضع موجود باشند.

8 ماه پیش
زاکانی: مسببان وضع فعلی طلبکارانه آمده و در پی دولت سوم روحانی هستند

زاکانی: مسببان وضع فعلی طلبکارانه آمده و در پی دولت سوم روحانی هستند

داوطلب انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به اینکه تصمیم من تا دیروز مبنی بر نیامدن بود اما آرایش جدیدی در صحنه رقابت شکل گرفته است، گفت: مسببان وضع اسفبار فعلی و حامیان آنها طلبکارانه به عرصه آمده‌اند و سودای دولت سوم روحانی ر...

8 ماه پیش
پزشکیان: کاندیدای پوششی جهانگیری نیستم

پزشکیان: کاندیدای پوششی جهانگیری نیستم

نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفت: یارانه‌هایی که حدود ۲ میلیارد تومان است و به افرادی که راحت‌طلب در خانه‌های میلیاردی زندگی می‌کنند داده می‌شود را باید پرداخت نکنیم.

8 ماه پیش