اخبار اجتماعی

دفاتر پیشخوانی که پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نکنند پلمب می‌شوند
دفاتر پیشخوانی که پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نکنند پلمب می‌شوند
حرکت کرونا از آژیر قرمز به وضعیت سیاه

حرکت کرونا از آژیر قرمز به وضعیت سیاه

این‌که کدام تصمیم و در کدام مقطع زمانی منجر به این شد که وضعیت زرد و آبی روزهای آخر اسفند به وضعیت قرمز فروردین ۱۴۰۰ برسد را می‌توان از ابعاد مختلفی بررسی کرد و در این میان توپ را هم در زمین هم انداخت.

1 ماه پیش