اخبار اجتماعی

بازیگوشی دو کودک بندرعباسی، خانه را طعمه حریق کرد
بازیگوشی دو کودک بندرعباسی، خانه را طعمه حریق کرد
دفاتر پیشخوانی که پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نکنند پلمب می‌شوند

دفاتر پیشخوانی که پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نکنند پلمب می‌شوند

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری هرمزگان گفت: با توجه به شیوع ویروس کرونا و افزایش تعداد مراجعات مردم به دفاتر پیشخوان و لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی در این دفاتر، در صورت مشاهده عدم اجرای دستورالعمل های بهداشتى در دفا...

6 ماه پیش