اخبار اجتماعی

220 مدرسه هرمزگان تخریبی و 670 مدرسه غیراستاندارد است
220 مدرسه هرمزگان تخریبی و 670 مدرسه غیراستاندارد است
برپایی میز خدمت در ۱۸ حوزه قضایی هرمزگان

برپایی میز خدمت در ۱۸ حوزه قضایی هرمزگان

رئیس کل دادگستری و رؤسا و دادستان‌های ۱۸ حوزه قضایی هرمزگان با برپایی میز خدمت و برگزاری دیدارهای مردمی در شهرستان‌ها و بخش‌های مختلف به صورت همزمان، به مسائل و مشکلات مردم رسیدگی کردند.

5 ماه پیش