اخبار اجتماعی

رییس جدید هیات اسکیت هرمزگان انتخاب شد
رییس جدید هیات اسکیت هرمزگان انتخاب شد
برگزار کنندگان کنکور1400 تست کرونا می‌دهند

برگزار کنندگان کنکور1400 تست کرونا می‌دهند

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان گفت: شرط برگزاری آزمون کنکور در حوزه‌ها، تأیید بازرسان بهداشت هر منطقه است و تمامی عوامل برگزار کننده کنکور 1400 باید تست کرونا داده باشند.

5 ماه پیش