اخبار اجتماعی

برپایی میز خدمت در ۱۸ حوزه قضایی هرمزگان
برپایی میز خدمت در ۱۸ حوزه قضایی هرمزگان
برگزار کنندگان کنکور1400 تست کرونا می‌دهند

برگزار کنندگان کنکور1400 تست کرونا می‌دهند

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان گفت: شرط برگزاری آزمون کنکور در حوزه‌ها، تأیید بازرسان بهداشت هر منطقه است و تمامی عوامل برگزار کننده کنکور 1400 باید تست کرونا داده باشند.

7 ماه پیش