اخبار اجتماعی

گرمترین روز هرمزگان ثبت شد
گرمترین روز هرمزگان ثبت شد
تشکل‌های رسانه‌ای در هرمزگان به کمک رونق انتخابات می‌آیند

تشکل‌های رسانه‌ای در هرمزگان به کمک رونق انتخابات می‌آیند

رییس ستاد انتخابات استان هرمزگان از اجرای طرح رسانه‌ای «دعوت» به پیشنهاد خانه مطبوعات و انجمن صنفی روزنامه نگاران استان با هدف جلب مشارکت حداکثری مردم در انتخابات ۱۴۰۰ و با استفاده از توان وظرفیت مشترک این تشکل‌ها و صداوسیم...

8 ماه پیش
راه نما| دانایی رمز توانایی ست‌...

راه نما| دانایی رمز توانایی ست‌...

تجزیه و تحلیل تصادفات جاده‌ای دراستان هرمزگان نشان می دهدبیشترین علل تصادف‌های جاده‌ای ناشی از سرعت غیرمجازوتخطی ازسرعت مطمئنه، عدم توجه به جلو، خستگی وخواب آلودگی ،عدم رعایت فاصله طولی ایمن باخودرو جلو، سبقت غیرمجازوتجاوزو...

8 ماه پیش