• خانه
  • اخبار ایران و اینترنت ماهواره ای

اخبار ایران و اینترنت ماهواره ای

ایران و مجوز برای اینترنت ماهواره ای

ایران و مجوز برای اینترنت ماهواره ای

با کنار گذاشتن بحث مجوز و استقبال از اینترنت ماهواره ای، به دنبال بهره مندی حداکثری از مزایای آن باشیم تا زندگی راحت تری داشته باشیم / همانگونه که اینترنت، خود انقلابی در ارتباطات به وجود آورد اینترنت ماهواره ای نیز انقلاب ...

2 هفته پیش