• خانه
  • اخبار سخنگوی سپاه

اخبار سخنگوی سپاه

هشدار قاطع سپاه به اسرائیل

هشدار قاطع سپاه به اسرائیل

سخنگوی سپاه مقابله همه جانبه دشمن با نظام جمهوری اسلامی را بیانگر شکل‌گیری قدرتی متراکم در ایران اسلامی برشمرد و تصریح کرد: رخدادهای اخیر نشان داد که غربی‌ها فروپاشیده‌اند و آمریکایی که توانایی ایجاد هژمونی را داشته باشد از...

7 ماه پیش