اخبار خلیج فارس

ثبت جهانی 6 گونه جدید خلیج فارس

ثبت جهانی 6 گونه جدید خلیج فارس

رییس مرکز اقیانوس شناسی خلیج فارس (بندرعباس) گفت: گونه‌های جدید جانوری سال گذشته در پژوهش‌های کاوشگر خلیج فارس از اعماق این خلیج بدست آمد که ۶گونه آن با نام خلیج فارس ثبت جهانی شد.

4 ماه پیش