• خانه
  • اخبار حداقل حقوق کارمندان

اخبار حداقل حقوق کارمندان

کلاف سردرگم تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۰؛ کف افزایش‌ چقدر باید باشد؟

کلاف سردرگم تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۰؛ کف افزایش‌ چقدر باید باشد؟

مرتضی افقه کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه تعیین ۳.۵ میلیون تومان به عنوان حداقل حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت طی سال آینده دردی از آن‌ها دوا نخواهد کرد، اظهار داشت: با توجه به تورم افسار گسیخته که طی سال‌های گریب...

6 ماه پیش