• خانه
  • اخبار کشاورزان هرمزگان

اخبار کشاورزان هرمزگان

جای خالی تدبیر این بار در کشت پیاز!

جای خالی تدبیر این بار در کشت پیاز!

دیدن تصاویر بر باد رفتن ثمره 6 ماه تلاش کشاورزان هرمزگان در تولید پیاز، صحنه تلخی از نبود تدبیر در قطب کشاورزی خارج از فصل هرمزگان است که آه از نهاد هر آدمی بر می‌آورد!

2 ماه پیش