• خانه
  • اخبار قوه قضاییه

اخبار قوه قضاییه

دادستان‌های کل کشور درباره رسوب کالا در گمرکات و اموال تملیکی به خط شدند + سند

دادستان‌های کل کشور درباره رسوب کالا در گمرکات و اموال تملیکی به خط شدند + سند

معاون قضایی دادستان کل کشور از دادستان‌های سراسر کشور خواست تا در راستای کاهش رسوب و تعیین تکلیف کالاهای موجود در بنادر و گمرکات و اموال تملیکی نظارت و بازدیدهای مستمر ماهانه را برای رفع موانع و حمایت از تولید داخلی در دستو...

1 ماه پیش