• خانه
  • اخبار عباس _آخوندی

اخبار عباس _آخوندی

بهانه جدید عباس آخوندی برای توجیه ترک فعل

بهانه جدید عباس آخوندی برای توجیه ترک فعل

عباس آخوندی در شرایطی قانون بودجه سال 92 را عامل پیشرفت کند پروژه مسکن مهر تلقی می‌کند که همچنان مشخص نیست اقساط بازگشتی مسکن مهر در دوره وی به کدام حوزه اختصاص پیدا کرده است.

1 ماه پیش