• خانه
  • اخبار حسین خانزادی

اخبار حسین خانزادی

یادگاری مهم نداجا برای «آیونز» در پایان دوره ریاست ۳ ساله برای نخستین بار

یادگاری مهم نداجا برای «آیونز» در پایان دوره ریاست ۳ ساله برای نخستین بار

کتاب تاکتیکی متناسب با استفاده در رزمایش‌ها و اقدامات مشترک میان کشورهای عضو آیونز، ویژه منطقه اقیانوس هند و حوزه‌های ژئوپلیتیکی دریایی جمهوری اسلامی ایران شامل خلیج فارس، دریای عمان، اقیانوس هند و دریایی خزر توسط نیروی دری...

5 ماه پیش