مصرف برق در هرمزگان رکورد زد
مصرف برق در هرمزگان رکورد زد
اسرائیل نه یک کشور بلکه پادگان تروریستی علیه مسلمانان است
اسرائیل نه یک کشور بلکه پادگان تروریستی علیه مسلمانان است
  • همه
فرآیند گذر از صادرات سنتی به مدرن باید توسط اتاق بازرگانی تسهیل شود

فرآیند گذر از صادرات سنتی به مدرن باید توسط اتاق بازرگانی تسهیل شود

استاندار هرمزگان گفت: فعال بودن بخش خصوصی و بنگاه های اقتصادی می تواند سطح تاب آوری بخش اقتصاد در مقابل شوک‌های احتمالی را افزایش و میزان برخورداری از رفاه اجتماعی را نیز ارتقا دهد و اتاق بازرگانی باید به گذر از صادرات سنتی...

سیاسی
شورای نگهبان: شرایط جدید داوطلبان ریاست‌جمهوری بر اساس سیاست‌های کلی انتخابات و لازم‌الاجرا است
شورای نگهبان: شرایط جدید داوطلبان ریاست‌جمهوری بر اساس سیاست‌های کلی انتخابات و لازم‌الاجرا است5 روز پیش