اخبار هرمزگان

گرمای زودرس در هرمزگان

گرمای زودرس در هرمزگان

گرمای زودرس در هرمزگان فرا رسیده و امروز میناب و رودان در شرق هرمزگان به دمای 45 درجه رسیدند.

2 روز پیش
بسیج دانشجویی در کنار محرومان

بسیج دانشجویی در کنار محرومان

مسؤول عملیات جهادی بسیج دانشجویی هرمزگان گفت: بسیج دانشجویی در قالب رزمایش مواسات تاکنون بیش از 2 هزار بسته معیشتی و 9 هزار افطاری در هرمزگان توزیع کرده است.

8 روز پیش