اخبار اینترنت

85 درصد بشاگرد اینترنت‌دار شد

85 درصد بشاگرد اینترنت‌دار شد

وزیر ارتباطات گفت: 85 درصد از روستاهای بشاگرد با یک اقدام جهادی و برنامه ریزی فشرده در طول 6 ماه اخیر به اینترنت پرسرعت همراه مجهز شدند.

6 ماه پیش