اخبار وزیر راه

بهانه جدید عباس آخوندی برای توجیه ترک فعل

بهانه جدید عباس آخوندی برای توجیه ترک فعل

عباس آخوندی در شرایطی قانون بودجه سال 92 را عامل پیشرفت کند پروژه مسکن مهر تلقی می‌کند که همچنان مشخص نیست اقساط بازگشتی مسکن مهر در دوره وی به کدام حوزه اختصاص پیدا کرده است.

1 ماه پیش